Thành viên Free được các quyền lợi sau:
 1. Khai thác Hơn 110.000 VB Pháp Luật.
 2. Quản lý văn bản trong "Văn bản của tôi".
 3. Nhận email bản tin văn bản mới hằng tuần.
 4. Xem thuộc tính của văn bản.
 5. Xem ngày ban hành của văn bản.
 6. Sử dụng tiện ích tra cứu mở rộng.
 7. Sử dụng tiện ích tra cứu văn bản mới.
 8. Tra cứu biểu thuế cam kết cắt giảm theo WTO.
 9. Tra cứu bảng giá đất của tỉnh/thành.
 10. Được hỗ trợ tra cứu trực tuyến.
Miễn phí đến 31/12/2012

Gói dịch vụ Basic có các quyền lợi sau:
 1. Khai thác hơn 110.000 văn bản luật dạng file mềm.
 2. Khai thác hơn 55.000 Văn bản gốc dạng file PDF
 3. Mỗi văn bản đều có Lược Đồ, giúp bạn biết văn bản đang xem có quan hệ như thế nào với toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm Văn Bản Gốc
 4. Có thể tra cứu theo năm tháng, theo ngành nghề, theo tình trạng hiệu lực, ngày áp dụng,...
 5. Khi áp dụng văn bản, bạn sẽ được biết:
 1. Cá thể hoá những văn bản quan tâm, ưa thích trong "Văn bản của tôi".
 2. Tra cứu biểu thuế cam kết cắt giảm theo WTO.
 3. Nhận Email danh mục văn bản mới hàng tuần.
 4. Nhận thông báo Văn bản mới qua Email và SMS
 5. Tra cứu bảng giá đất của tỉnh/thành.
 6. Được hỗ trợ kỹ thuật trong khi tra cứu.
 7. Được hỗ trợ sơ bộ về pháp lý qua ĐT và YM!
   
Gói dịch vụ LawSoft Pro có các quyền lợi sau:
 1. Khai thác hơn 110.000 văn bản luật dạng file mềm.
 2. Khai thác hơn 55.000 Văn bản gốc dạng file PDF
 3. Mỗi văn bản đều có Lược Đồ, giúp bạn biết văn bản đang xem có quan hệ như thế nào với toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm Văn Bản Gốc
 4. Có thể tra cứu theo năm tháng, theo ngành nghề, theo tình trạng hiệu lực, ngày áp dụng,...
 5. Khi áp dụng văn bản, bạn sẽ được biết:
 1. Cá thể hoá những văn bản quan tâm, ưa thích trong "Văn bản của tôi".
 2. Tra cứu biểu thuế cam kết cắt giảm theo WTO.
 3. Nhận Email danh mục văn bản mới hàng tuần.
 4. Nhận thông báo Văn bản mới qua Email và SMS
 5. Tra cứu bảng giá đất của tỉnh/thành.
 6. Được hỗ trợ kỹ thuật trong khi tra cứu.
 7. Được hỗ trợ sơ bộ về pháp lý qua ĐT và YM!
Và có thêm:
 1. Hơn 7.000 Văn Bản Pháp luật quan trọng được dịch ra Tiếng Anh
 2. Nếu là Cty/VP Luật, Quý khách được hỗ trợ giới thiệu về Cty/VP trên www.ThuVienPhapLuat.vn
Phí sử dụng:
 • Basic: 59.000đ/tháng (01 người sử dụng tại 1 thời điểm).
 • Basic Doanh Nghiệp: 79.000đ/tháng (tối đa 05 người sử dụng cùng lúc).
   
Phí sử dụng:
 • LawSoft Pro I: 189.000đ/người/tháng (01 người sử dụng tại 1 thời điểm).
 • LawSoft Pro II: 157.500đ/người/tháng (02 người sử dụng tại 1 thời điểm).
 • LawSoft Pro V: 113.400đ/người/tháng (05 người sử dụng tại 1 thời điểm).
 • LawSoft Pro X: 84.000đ/người/tháng (10 người sử dụng tại 1 thời điểm).
Thành viên LawSoft Pro Thành viên Basic Thành viên Free
Quyền lợi từng loại Thành viên Đăng ký Đăng ký Đăng ký
1 Toàn bộ văn bản Pháp Luật tiếng Việt trên Thuvienphapluat.vn
2 Tất cả Bản gốc văn bản Pháp Luật  
3 văn bản Pháp luật bản Tiếng Anh    
4 Thuộc tính
5 Ngày ban hành
6 Ngày Có hiệu lực  
7 Tình trạng hiệu lực  
8 Ngày đăng Công báo  
9 Số Công báo đã đăng  
10 Các văn bản Liên quan nội dung  
11 Các văn bản Liên quan hiệu lực  
12 Lược đồ của hệ thống pháp luật  
13 Tra cứu mở rộng
14 Tra cứu văn bản mới
15 Tra cứu theo tình trạng hiệu lực  
16 Tra cứu theo lĩnh vực ngành  
17 Tra cứu theo năm ban hành  
18 Văn bản của tôi
19 Email bản tin
20 Nhận thông báo Văn bản mới qua Email và SMS
21 Hỗ trợ tra cứu văn bản
22 Hỗ trợ vướng mắc pháp lý  
23 Được giới thiệu Luật sư Tư vấn  
24 Giới thiệu trên ThuVienPhapLuat    
Chi phí từ 4 USD
/ người / tháng
59.000 đ
/ 1 người / tháng
Miễn phí đến
31/12/2012